Equipaments

Des de Comissaries dels Mossos d’Esquadra passant per Ajuntaments fins a Parcs de Bombers, Micaló Ramió ha construït per a organismes públics com Ajuntaments, GISA (Gestió d’Infraestructures, S.A., de la Generalitat de Catalunya),... una gran quantitat d’edificis que es poden considerar com a institucionals, amb la qual cosa podem afirmar que Micaló Ramió posseeix  una àmplia experiència en aquest camp. 
D'altra banda tot tipus de edificis de serveis per entitats privades. Escoles, auditoris, hotels, restaurants, etc.