Model de construcció

Ha nascut Eco8, un model de construcció que pretén fomentar l'arquitectura sostenible i la innovació en el sector de la construcció.


Aquest segell de construcció té l'objectiu de crear una eina assequible per promoure i certificar edificis responsables, innovadors i sostenibles.

Orígens de ECO8

Eco8 s’inicia el 2010 amb un projecte cooperatiu anomenat INNOCONSTRUCCIO GIRONA 2012, nascut per a impulsar la competitivitat i la innovació en la PIME del sector de la construcció a Girona. El projecte engloba tres empreses constructores i promotores de petit i mitjà format interessades en certificar un sistema de gestió de la innovació (R+D+i) a través de AENOR, i dur a terme un projecte cooperatiu que formi part d’un moviment estratègic en el sector.

El model ha estat creat per les empreses gironines Micaló Ramió, Incovi  i Obycall, amb l'assessorament de la consultora Aquality Consulting, i ha comptat amb el suport de vàries entitats i administracions.

A qui va dirigit?

Eco8 ha estat creat pensant especialment en la construcció d'habitatges, amb l'intenció de disposar d'un model amb una influència positiva en la construcció dels edificis que formaran el futur parc immobiliari local. Per tant, s'adreça a tots els agents que hi puguin intervenir:

PARTICULARS:

El model constructiu Eco8 serveix com a guia a particulars interessats en construir o rehabilitar un habitatge de baix consum energètic i que sigui socialment sostenible, tenint en compte l'impacte de l'edifici en el medi ambient. Eco8 ofereix assessorament a l'hora de triar les solucions més adequades durant el procés de disseny i serveix per certificar la qualitat ambiental de l'edifici.

EMPRESES:

Eco8 és un model de proximitat pensat per a PIMES del sector de la construcció (promotors, constructors, arquitectes, etc.) que volen introduir-se en el món de l'arquitectura sostenible però que troben dificultats en aplicar models més generalistes. Es tracta d'un instrument flexible i de fàcil aplicació que té en compte els recursos i les necessitats de la societat actual.

ADMINISTRACIONS:


Tots els ajuntaments i administracions que vulguin impulsar la creació d'edificis més sostenibles poden utilitzar Eco8 con una eina per promoure i certificar les seves polítiques mediambientals i de responsabilitat social, ja que els principis en què es basa aquest model inclouen un especial interès pel compromís social, la responsabilitat local i la creació de noves economies i llocs de treball "verds".

Funcionament de Eco8


El model Eco8 s'estructura en 8 principis generals, on cadascun d'ells inclou els requisits a assolir pel seu compliment, així com les evidències a complir.

Els requisits de cada principi es divideixen en obligatoris i puntuables. Els obligatoris són d'inexcusable compliment i els puntuables són de compliment opcional però amb l'obligació d'haver assolit una puntuació mínima de 40 punts. Aquests principis són:

1.- Energia i Arquitectura ecoeficient
2.- Petjada de carboni
3.- Aigua
4.- Materials responsables
5.- Valorització dels residus
6.- Industrialització, Estandardització i Innovació
7.- Projecte Integral i Integrador
8.- Responsabilitat local i Promoció Sostenible

Com obtenir el segell Eco8

Només cal que us poseu en contacte amb una de les empreses promotores de la iniciativa i explicar el projecte que es vol dur a terme. Un equip d'experts avaluarà les possibilitats d'obtenir el segell Eco8 i oferirà l'assessorament per certificar l'edifici.

Si esteu interessats envieu un correu a comercial@micaloramio.com i us resoldrem tots els dubtes que podeu tenir.