Classificació empresarial

Classificació i categories com a contractistes d'obres de l'Estat i de les Administracions Públiques.   
A - Moviment de terres i perforacions
  01    Desmunts i buidats - A

C - Edificacions
  01    Demolicions - F
  02    Estructures de fàbrica o formigó - F
  03    Estructures metàl·liques - F
  04    Paleta, arrebossats i revestiments - F
  05    Pedreria i marbre - F
  06    Paviments, paviments i enrajolats - F
  07    Aïllaments e impermeabilitzacions - F
  08    Fusteria de fusta - F
  09    Fusteria metàl·lica - F

J - Instal·lacions mecàniques
  01    Elevadores o transportadores - C
  04    De fontaneria i sanitàries - E
  05    Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica - A

K - Especials
  04    Pintures i metal·litzacions - E
  06    Jardineria i plantacions - A    
  07    Restauració de bens immobles,historico artistics - D

Informació addicional