Serveis

 
 

Construcció obres segons pressupost

Construim obres a partir d’un pressupost prèviament realitzat i acceptat per el nostre client, que servirà per portar un acurat control de costos de l’obra.

     

Gestió d'obres

Gestionem de manera integral tot el procés constructiu que comporta una obra, des de la seva planificació, seguint per la organització tant de personal com de material, la coordinació dels diferents agents que intervenen en el procediment i el control de l’obra en si.

     

Manteniment de fàbriques

Des de fa molts anys duem a terme el manteniment de fabriques, tan a nivell tècnic com a nivell purament constructiu.

     

Reformes interiors i exteriors

Realitzem tot tipus de reformes tant d’interiors com d’exteriors: redistribucions, manteniments de façanes, enderrocs,...

     

Disseny arquitectònic

Comptem amb la col·laboració habitual de tècnics especialitzats, així  com dins la nostra plantilla de treballadors, que compta amb arquitecte i arquitecte tècnic, que realitzen estudis arquitectònics,  projectes i també disseny d’interiors i distribució.

     

Serveis immobiliaris

Realitzem tot tipus de serveis immobiliaris com vendes, lloguers, valoracions o demés gestions relacionades.