Política d'empresa

Micaló Ramió S.L.U. és una empresa amb més de 50 anys lligada al món de la construcció, i durant aquesta dilatada trajectòria sempre ha basat els seus èxits en l’esforç conjunt, la serietat professional, una forma de treballar eficaç, la qualitat, elmedi ambient i la seguretat laboral en les seves obres i un pensament encarat en tot moment cap al client, raó de ser de la societat i sense els quals no existiríem. Actualment Micaló Ramió també aposta per la innovació com a un factor diferencial per la competitivitat.

  • Esforç conjunt. Micaló Ramió S.L.U. sempre s’ha caracteritzat per sumar sinergies amb altres empreses del sector amb les quals manté una llarga i sòlida relació comercial tots ells capdavanters en els seus respectius àmbits. Aquest fet millora indubtablement el procés constructiu, afavorint a una comunió entre nosaltres que no fa sinó, i en última instància, satisfer al client. La identificació dels nostres treballadors amb l’empresa és un valora afegit que ens ajuda a fer l’empresa més sòlida. 
  • Serietat professional. Creiem que és la nostra obligació ser professionals en el nostre ofici, en tant en quant avui en dia existeixen una quantitat enorme d’empreses constructores, i per destacar cal aportar un plus que et diferenciï de les demés, i la serietat i el saber fer representen una autèntic valor per a Micaló Ramió. 
  • Forma de treballar eficaç. Duem a terme les nostres construccions mitjançant un elaborat pla de treball on contemplem el planning temporal i material de l’obra, un exhaust control de costos,  un estudi a consciència del projecte, un control tècnic de l’obra amb experimentats professionals i una construcció metòdica realitzada per personal altament qualificat. Tots aquests elements estan degudament coordinats per controlar l’obra des del seu inici fins a l’entrega al client.
  • Qualitat. Entenem que la qualitat és una garantía d’èxit, ja que el client sap apreciar les coses ben fetes. Mai renunciem a la qualitat en les nostres obres, i per això destinem tots els esforços necessaris per millorar cada dia en aquest sentit. Apostem fort per la innovació en la qualitat, ja que aquesta és la nostra senya d’identitat.
  • Medi Ambient. Micaló Ramió té una especial sensibilització amb el medi ambient, per això té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental basat amb la norma ISO:14001 que assegura un respecte total cap al medi ambient, de manera que tots aquells factors que provoquen un impacte extern resten controlats per l’entitat, disminuint al màxim la seva afecció a l’entorn que ens envolta. 
  • Seguretat Laboral. A través d’un servei de prevenció aliè i també amb un sistema integral de gestió de la seguretat laboral ( OSHAS:18001-2007) procurem controlar i prevenir la seguretat de tots els nostres treballadors i de totes les obres on Micaló Ramió exerceix la seva activitat professional. 
  • Client. Aquesta és la peça bàsica i fonamental en la nostra política empresarial. Tot el que construïm ho fem per satisfer les necessitats dels nostres clients. Amb esforç hem aconseguit posicionar-nos enfront els clients com una empresa “que fa les coses ben fetes”, i aquest és un motiu d’enorme satisfacció per a tots nosaltres. Entenem que el client requereix que se li dediquin esforços i recursos per tal d’assolir la construcció desitjada. Construïm somnis, i ho fem possible gràcies a l’esforç de tot un grup humà que rema cap a una mateixa direcció. 
  • Innovació. En un moment com l’actual on la competència és extrema i el mercat ofereix poques oportunitats, apostem per la innovació com a forma de creixement per tal d’adaptar-nos a la situació actual, oferir més i millors serveis als nostres clients, també com una aposta diferencial de futur, anticipant-nos a noves eres i donar així un pas endavant amb  el compromís  de millorar contínuament l’eficàcia de sistema de gestió de la innovació. Aspectes com la seguretat en el treball, l’aplicació de noves tecnologies o nous models de gestió de residus tindran una especial rellevància en la política d’innovació. 
  • La Direcció